Interwencja w Czechosłowacji

Aus 1968
Wechseln zu: Navigation, Suche

Napięcia w Polsce nie były jedynymi w bloku wschodnim. W Czechosłowacji doszło do zmiany na szczycie władzy. Alexander Dubcek starał się przeprowadzić reformy w kraju, które zaniepokoiły przywódców bloku wschodniego, przede wszystkim Leonida Breżniewa, jak również Władysława Gomułkę i Waltera Ulbrichta. Przywódcy bloku wschodniego postulowali uspokojenie sytuacji w Czechosłowacji. Służyła temu interwencja Układu Warszawskiego. Wojska polskie prowadzone przez generała Jaruzelskiego weszły w skład Grupy Armii ,,Północ” pod dowództwem generała armii Iwana Pawłowskiego. Wojsko polskie interweniowało 22 sierpnia 1968 r. Polskim sektorem okupacyjnym był rejon Hradca Kralove. Wojskowe straty polskie wyniosły 10 żołnierzy. Interwencja zakończyła się obaleniem Dubceka i osadzeniem u władzy KPCZ z Gustawem Husakiem na czele. Polacy okazywali swoje niezadowolenie wobec napaści zbrojnej, m. in. Ryszard Siwiec aktem samospalenia w czasie państwowych dożynek odbywających się na Stadionie X - lecia. W wyniku tych wydarzeń a także pogarszającej się sytuacji materialnej, dwa lata później Władysław Gomułka został odsunięty od władzy.

Oficerowie 27 pcz w Ilniku.jpg

Oficerowie polscy w Czechosłowacji podczas interwencji wojsk Układu Warszawskiego.


Wojciech Jaruzelski.jpg

gen. Wojciech Jaruzelski.250px

Ryszard Siwiec w akcie samospalenia.