Benutzer:Vandav: Unterschied zwischen den Versionen

Aus 1968
Wechseln zu: Navigation, Suche
Zeile 1: Zeile 1:
Jmenuji se Vanda Vaníčkova a jsem studentkou doktorskeho studijního progamu Pedagogika Univerzity Palackého v Olomouci.  
+
Jmenuji se Vanda Vaníčkova a jsem studentkou doktorského studijního progamu Pedagogika Univerzity Palackého v Olomouci.  
  
  
  
 
My name in Vanda Vanickova and I study Doctoral Study Programme Education in Palacky University, Olomouc.
 
My name in Vanda Vanickova and I study Doctoral Study Programme Education in Palacky University, Olomouc.

Version vom 29. April 2015, 12:45 Uhr

Jmenuji se Vanda Vaníčkova a jsem studentkou doktorského studijního progamu Pedagogika Univerzity Palackého v Olomouci.


My name in Vanda Vanickova and I study Doctoral Study Programme Education in Palacky University, Olomouc.